همکاران محترم رشته الکترونیک ، شیوه نامه برگزاری جشنواره روشهای برتر تدریس را از لینک زیر  دانلود و مطالعه نمایید

کلیک کنید